2019 oktober 19tio19


Bilaga 1 Revisorer D2360.pdf 334 KB

Bilaga 2 Revisorer TRF D23260.pdf 517 KB

Bilaga 3 Stadgekommitté.pdf 333 KB

Bilaga 4 Finanskommitté.pdf 518 KB

Bilaga 5 RISH_3.pdf 347 KB

Bilaga 6 Nomineringskommitté.pdf 520 KB

Finanskommitténs Rapport 2018-2019.pdf 304 KB

Information Årsmöte 20 oktober.pdf 128 KB

Kallelse till Årsmöte Rotary D2360_2019.pdf 375 KB

Nominering Guvernör_§12.pdf 331 KB

Revisionsberättelse D2360_2018-2019.pdf 243 KB

RISH2018.pdf 495 KB

VB D2360_2018-2019_Bilaga RFE.pdf 222 KB

VB D2360_2018-2019_Bilaga Rotary Ungdom.pdf 457 KB

Verksamhetsberättelse TRF D2360 2018-2019.pdf 3.2 MB

Verksamhetsberättelse D2360_2018-2019.pdf 13.3 MB

Årsredovisning D2360_2018-2019.pdf 2 MB

sep 15, 2019 Okategoriserade

by wpadmin

okt 15, 2019 Okategoriserade

by wpadmin

Hitta till konferensen


MED BIL
Högskolan ligger mitt i centrum, intill Drottningtorget och mitt emot kommunhuset och ett stort vattentorn, vilka är lätta att se. Du svänger av från riksväg 45 i rondellen där skyltar visar mot centrum. Högskolans parkering nås från stadshusrondellen till höger in på Gustava Melins gata och är skyltad.

MED TÅG
Kommer du med tåg till Trollhättan kan du välja mellan att ta en buss till Drottningtorget eller att promenera direkt till högskolan, vilket tar cirka 10 minuter. Om du promenerar från tågstationen går du förbi bussterminalerna. Gå över vägen och följ Djupebäcksgatan (ligger till vänster om parken) rakt fram så kommer du till högskolan.

MED BUSS
Går du av vid Drottningtorget: Därifrån ser du högskolans byggnader men du måste korsa Drottninggatan och gå in på campusområdet för att komma dit. Går du av vid järnvägsstationen: följ instruktionen ovan för tåg

Adress

Högskolan Väst Gustava Melins gata 2
Trollhättan