Anmälan till information om Rotarys ungdomsutbyte för ungdomar och deras föräldrar

Under distriktskonferensen finns  det möjligheten att möta jämnåriga ungdomar inom internationella utbyten!
Rotary skapar mötesplatser för ungdomar från hela världen för att lära av varandra och få förståelse för varandras kultur och vardag.
Vi vet att våra utbyten även brukar innebära livslång vänskap för hela livet.